Les Àrees de COMERÇ i TURISME declaren el seu interès i compromís per aconseguir una alta qualitat en els seus serveis i així satisfer les expectatives i els requisits de les parts interessades relacionades, en el compliment del Pla Estratègic de l’Ajuntament d’Amposta.

Establint l’abordatge dels riscos i oportunitats que poden afectar a la conformitat dels serveis.

Per aconseguir aquest objectiu, les Regidories amb un lideratge proactiu, implicat en el dia a dia amb el fi d’aconseguir la satisfacció de l’equip humà que realitza el servei.

Per això és necessari:

Disposar de mitjans tecnològics que permetran optimitzar els recursos, oferint un servei ràpid, eficaç, eficient i competitiu.

Convenciment que la millora continua és la forma de créixer sòlidament.

Complir amb els registres legals i reglamentaris.

La Regidoria de cada Àrea comunicarà aquesta política a tot el personal i la posarà a disposició de totes les parts interessades, en la pàgina web de l’Ajuntament.

Es revisarà anualment amb l’objectiu d’adequar-la als canvis socials, professionals i de funcionament de les Àrees.