LLACUNA DE L’ENCANYISSADA

La llacuna més gran del Delta de l'Ebre

Protegida pel Parc Natural, és la llacuna més gran del Delta. És un indret natural excel·lent per l'observació d'aus.

Informació útil

  • On: Llacuna de l'Encanyissada, Amposta, España
  • Horari: -

És la llacuna més gran del delta de l’Ebre i es troba dintre de les zones protegides del Parc Natural a l’hemidelta dret del Delta. Està envoltada de vegetació d’aigua dolça (canyís, bova, sisca) i també de vegetació adaptada als terrenys salins (sosa i barrella). En aquesta àrea hi podem trobar 4 miradors faunístics i un carril de bicicletes que voreja la part nord de la llacuna amb els corresponents cartells interpretatius d’aquest ecosistema.

Open chat