Gola de Migjorn

L'antiga desembocadura del riu Ebre

Aquesta àrea és una zona perfecta per l'observació d'ocells, ja que circulen entre l'illa de Buda i l'Alfacada contínuament. Aquest punt és interessant sobretot al capvespre.

Aus que s’hi poden observar

  •  corbs marins
  •  ardeids
  •  flamencs, becplaner i capó reial
  •  anàtids i cabussons
  •  ràl·lids
  •  rapinyaires diürns
  •  limícoles
  •  gavines, xatracs i fumarells
  •  ocells marins

Des de fa unes quantes dècades i a causa de les variacions del cabal del riu Ebre, que cada vegada aporta menys sediments al mar, el Delta ha vist canviar la serva orografia. La gola de Migjorn era l’antiga desembocadura, actualment obstruïda per una barrera de sediments.

L’espai de la gola de Migjorn voreja l’Illa de Buda i és molt a prop de la llacuna de l’Alfacada, un dels altres espais idonis per l’observació d’aus al Delta.

És una àrea de gran interès natural que ha esdevingut de gran interès per l’observació d’aus que han trobat al Delta el seu hàbitat o zona de pas durant les seves migracions.

Open chat