Església Parroquial de l’Assumpció

L’ocupació cristiana de la plaça d’Amposta es materialitza el 1148 en la campanya de Ramon Berenguer IV per la conquesta de Tortosa. El castell d’Amposta, junt amb els seus termes, fou donat a l’Orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, qui establí el Priorat o Castellania d’Amposta, la qual a partir del 1154 esdevingué centre de les possessions de l’orde dins el territori catalano-aragonès. La situació es mantingué fins el 1280, quan els hospitalers van permutar el castell i la vila a canvi dels territoris d’Onda i Gallur, seguint l’avanç fronterer en la conquesta militar cristiana dels regnes musulmans.

El 1282 Pere el Gran atorgà carta de poblament a Amposta. La seva situació deltaica, les dificultats econòmiques i la pirateria van impedir el desenvolupament del poble fins ben entrada l’època moderna. Al segle XIX la Guerra del Francès i les Guerres Carlines també li van suposar moltes dificultats. A la segona meitat del segle, però, la construcció del Canal de la Dreta de l’Ebre i la colonització del Delta per l’expansió del cultiu de l’arròs suposaren l’inici d’un procés d’expansió fonamental continuat fins avui dia.

El primer document en el qual s’esmenta una església a Amposta data del 1097, quan Ramon Berenguer III fa donació a l’abat de Sant Cugat d’un conjunt de terres al sud de l’Ebre que encara no havien estat conquerides. En aquest document s’anomena l’església del Sant Sepulcre d’Amposta.

A les darreries del segle XIII, coincidint amb l’inici del nucli urbà, es bastiria una primera església per a donar servei als pobladors d’Amposta. Aquesta església deuria existir ja el 1314, ja que el bisbe Paholac va visitar aquesta població en el transcurs de la seva visita pastoral i ja apareix sota l’advocació de Santa Maria. Al segle XV es repeteixen les visites pastorals, sense que en cap d’elles hi hagi una descripció sobre les seves característiques arquitectòniques.

Durant el setge al castell d’Amposta entre els anys 1465 i 1466, l’església va patir diversos desperfectes fruit dels bombardejos, juntament amb altres edificis de la població, com el molí de Miralles.

Aquesta església medieval podria ser el que posteriorment es coneix com la Capella de Santa Susanna. Tot i la manca de documentació que ho permeti afirmar, la situació de l’antiga capella a tocar del riu, així com la forma en la que es representa en la cartografia antiga, ens apropen a la planta d’un edifici bastit en època medieval.

Les excavacions arqueològiques realitzades els darrers anys han deixat al descobert la planta d’una antiga església i el cementiri davant de l’actual església de l’Assumpció. L’edifici ocupava la major part de l’espai, llindant al nord amb l’actual carrer Nou, a l’oest amb el carrer Major, a l’est amb el cementiri i al sud amb un carrer avui desaparegut. Es tractaria d’un edifici de nau única amb l’absis orientat al nord-est i amb uns murs perimetrals de més de dos metres de gruix realitzats amb morter de calç. Sembla que podria haver estat fortificada, donant resposta a les necessitats de seguretat de la població desprotegida davant dels atacs piràtics per la caiguda del Castell.

El maig de 1776, el consistori de l’Ajuntament d’Amposta i representants de l’Església atorguen l’escriptura de construcció a favor dels arquitectes i constructors tortosins Francesc Mulet i Andreu Moreno, per un preu de 4.100 lliures, moneda de plata valenciana. Però per dificultats econòmiques l’obra es retarda i finalment provocà un nou projecte, per estalviar diners, a càrrec del valencià Manuel Blasco. Però els problemes per al pagament de les obres continuaren i l’edificació no progressà, paralitzant-se definitivament el 1826.

Durant la segona guerra carlina fou utilitzada com a caserna per les tropes reials, sofrint bastants desperfectes. Cap a 1850, gràcies a una donació de la reina Isabel II, s’inicien novament les obres i s’acaben cap al 1875, tot i que la façana va quedar inacabada. Durant la Guerra Civil Espanyola, fou convertida en mercat d’avituallament i distribució a l’engròs.

Informació útil

  • On: Plaça de l'Ajuntament, 8, 43870 Amposta, Tarragona, Espanya
  • Horari: Obert tot el dia.
  • Telèfon: 977700103
Open chat