CASTELL D’AMPOSTA

ANTIGA FORTALESA DEL SEGLE X

Àrea de símbol històric formada per muralles àrabs i medievals. Actual punt urbà de lleure i d’equipaments públics i culturals.

El castell d’Amposta es situa en una petita elevació de roca conglomerada, assentament Ibèric,  al marge dret del riu Ebre, a 11m sobre el nivell del mar i a la dreta de l’entrada a la ciutat pel Pont Penjant, a la mateixa façana del nucli urbà i històric. 
És una construcció històrica que conserva les restes i estructures del sistema de defensa andalusí (segle X), del castell comtal (segles XIV-XV), torre de defensa (segle XIV) i muralla de tancament (segle XII-XV).
A l’interior del castell es troben restes de fortificacions, conservant-se part de l’estructura defensiva medieval. 
Antigament tenia la funció de punt estratègic del riu Ebre.
Actualment es concentra part de l’activitat cultural d’Amposta, amb instal·lacions com són l’Escola d’Art, la Biblioteca Sebastià Juan Arbó i l’Institut d’Estudis Comarcals.

Informació útil