CASES MODERNISTES

Descobreix l'arquitectura dels edificis modernistes d'Amposta

Amposta conserva un conjunt d'edificis modernistes que formen part del creixement contemporani de la ciutat.

A l’Avinguda de la Ràpita us trobeu amb la major part dels edificis modernistes de la ciutat, la casa Fàbregues, la Morales Talarn, la casa Macià i la casa Palau Fàbregas.

Al carrer Victòria us cridarà l’atenció els vistosos colors i esgrafiats de la casa modernista del Notari, com si es tractés d’un petit palau arabesc, i al carrer Sant Joan es troba la casa pairal Miralles, edifici d’època medieval actualment reformat. També hi trobeu la Casa d’Enric Ramon a l’Avinguda Sant Jaume.
La Casa Fàbregas


Era propietat d’un pagès dedicat al conreu de l’arròs. Tenia magatzems, patis, cisterna, cellers, cavallerisses, claveguera pròpia, etc., i destaca el color verd de les finestres i balcons, que indicava que es tractava d’una casa de pagès.


De la mateixa família, la Casa Palau Fàbregas, també coneguda com l’antiga Casa del Francés, sempre ha tingut la planta baixa destinada a la funció de botiga o altre tipus de comerç o servei.Casa Morales-Talarn


Edifici modernista construït pel mestre d’obres Joaquim Cabanes Suñer, el 1915-1916, on destaca l’organització ornamental de la façana principal i del xamfrà, amb variats motius vegetals i figuratius.


La Casa Macià


És un bloc d’habitatges de planta rectangular irregular, situat a l’extrem d’una illa, amb planta baixa i dos pisos, i coberta plana. Es va anar construint en funció de les inversions provinents de les collites de l’arròs. Durant la guerra civil no va sofrir desperfectes d’importància, i fins avui es conserva tal com era originàriament, excepte alguns elements ornamentals de la façana retirats per prevenir accidents i les modificacions realitzades a la planta baixa per establir les oficines del Banc Central i un bar a la façana lateral dreta. L’any 1989-90 va ser restaurada.


Casa d’Enric Ramon

Construïda per l’empenta d’Enric Ramon, que anà a Amposta a treballar com a tècnic de molins i va comprar el solar on va construir la casa. A la planta baixa hi tenien les oficines, les bàscules i el magatzem de l’arròs blanc, o llotja, a més d’un magatzem per a l’arròs amb closca, deixant un espai intermedi per a la maquinària del molí a vapor. Així funcionà fins a la guerra civil. Els republicans en retirar-se van destruir les instal·lacions que, després de la guerra, van ser utilitzades com a magatzems d’arròs tant la llotja com els magatzems exteriors per ARDESA, fins als anys 60, i posteriorment es van llogar a la Cambra Arrossera i després la part de la llotja com a oficines de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre. Actualment l’edifici resta desocupat.Casa Palau Fàbregas


Sembla que l’edificació fou realitzada en diferents etapes: primer existia la planta baixa, on hi havia una botiga i l’estatge dels propietaris i posteriorment, es van construir els dos pisos superiors i l’escalaLa Casa López Soler o Casa del Notari


És un edifici d’habitatges de planta baixa i tres pisos (4 a la part posterior de la casa) amb coberta plana. El que més destaca de tot l’edifici és la façana, de simetria central, amb tres registres o pisos dels quals destaca l’últim que és més tardà i fet de maó.

Informació útil

  • On: Avinguda de la Ràpita, 43, 43870 Amposta, Tarragona, Espanya
  • Horari: -
Open chat